Otpadno jestivo ulje | desanio.rs
16388
page-template-default,page,page-id-16388,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Otpadno jestivo ulje

KARAKTER OTPADA: Neopasan - Indeksni broj: 20 01 25

Naša primarna delatnost je sakupljanje otpadnog jestivog ulja i masti, koje se koristi kao osnovna sirovina za dobijanje biodizela.

Generatori otpadnih jestivih ulja i masti su:

Restorani - koji u svom procesu pripremanja hrane koriste ulje za prženje.

Hoteli - koji u sklopu svog objekta imaju restoran u kom se priprema hrana.

Pržionice - u kojima se prži riba ili meso druge vrste, a koristi se ulje za prženje.

Industrije - za proizvodnju čipsa, kikirikija, kokica i drugih proizvoda.

Uljarice - za proizvodnju ulja za prženje

PROCES SARADNJE

1. POTPISIVANJE UGOVORA


Prva karika u lancu naših odnosa je sklapanje Ugovora sa novim klijentom, u kom su jasno definisani uslovi saradnje kao i termini obilazaka u skladu sa Vašim potrebama.

2. EKO AMBALAŽA


Odmah nakon potpisivanja ugovora sa našim komercijalistom, naše lice zaduženo za terensko sakupljanje će doći do Vašeg objekta i postaviti ekološku posudu za odlaganje otpadnog ulja.

3. PREUZIMANJE


U skladu sa ugovorenim terminima obilazaka prema Vašim potrebama, naša terenska ekipa će doći do Vašeg objekta, preuzeti ispunjenu posudu otpadnim uljem i zameniti je čistom ambalažom za odlaganje. Tom prilikom ćete dobiti dokument o preuzetoj količini.

4. DOKUMENT O KRETANJU OTPADA


Na kraju svakog meseca dobićete Dokument o kretanju otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, sa zbirnom količinom otpadnog jestivog ulja preuzetog iz Vašeg lokala. Dokument o kretanju otpada će biti popunjen prema Pravilniku o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje.

Otpad jestivog ulja se proizvodi svakog dana.

Međutim, upotrebljeno ulje za kuvanje se ne sme odlagati sa normalnim otpadom – plus:

to je važna sirovina za proizvodnju “zelenog” goriva.

Postanite pioniri održivosti i počnite odmah.