Kompostana | desanio.rs
16564
page-template-default,page,page-id-16564,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Kompostana

KARAKTER KORIŠĆENOG OTPADA: Neopasan

U procesu kompostiranja i proizvodnje komposta kategorije 4, se koristi veliki broj različitih kategorija neopasnog otpada.
Samim tim smo u mogućnosti da ponudimo zbrinjavanje raznih vrsta neopasnog otpada koji se koristi u procesu proizvodnje komposta pogodnog za rasadnike,
pošumljavanje kao i sanaciju divljih deponija i smetlišta.
Naš kompost se ne može koristiti u svrhe uzgajanja voća i povrća, jer spada u kategoriju 4.

Za sve kategorije neopasnog otpada pogodnog za tretman i proizvodnju kategorije 4 komposta, posedujemo Integralnu dozvolu za skladištenje i tretman.

Najveća ulazna sirovina za dobijanje kategorije 4 komposta, trenutno su:
– Muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda (indeksni broj: 19 08 05)