Ambalažni otpad | desanio.rs
16560
page-template-default,page,page-id-16560,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Ambalažni otpad

KARAKTER OTPADA: Neopasan

Kategorije ambalažnog otpada koji otkupljujemo:
– Staklena ambalaža – 15 01 07
– Papirna i kartonska ambalaža – 15 01 01
– Plasticna ambalaža – 15 01 02
– Drvena ambalaža – 15 01 03
– Metalna ambalaža – 15 01 04
– Kompozitna ambalaža – 15 01 05

Nudimo konkurentne cene otkupa
Prilikom uspostavljanja saradnje, naš komercijalista će obići predmetni otpad kako bi mogao da ustanovi stanje u kom se otpad nalazi da bi ponudio najbolju cenu
Imamo mogućnost da svakom klijentu ponudimo ambalažu za odlaganje otpada koji će se preuzimati
Preuzimanje će se vršiti u skladu sa dogovorom i potrebama klijenta